ÖRNEKTİR

 

KULLANICI VE YAZİCİ SERVİS BÜRO MAKİNELERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.  AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLARDA BU SÖZLEŞMEYİ İMZALAMIŞLARDIR.

 1. Bu sözleşmede bulunan maddelerden hiç birinin diğerine göre önceliği yoktur.
 2. Bu sözleşme ile YAZİCİ SERVİS BÜRO MAKİNELERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.  sözleşmede belirtilen sözleşme süresince sözleşmedeki cihazın periyodik bakımı ve kullanıcının yapacağı arıza ihbarlarında tamirini yapmayı taahhüt eder.
 3. Sözleşme ücreti sözleşme süresini, bakım onarımın sadece işçiliğini kapsar. Bakım ve onarımın gerektirdiği yedek parça her türlü sarf malzeme, YAZİCİ SERVİS BÜRO MAKİNELERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. tarafından fiyatlarıyla beraber kullanıcıya belirtilir, kullanıcının uygun görmesi ile YAZİCİ SERVİS BÜRO MAKİNELERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. tarafından sağlanır ve fatura karşılığı bedeli tahsil edilir. Servis esnasında değiştirilmesi gereken yedek parçaların ömürlerinden evvel değiştirilmesi gerektiğinde bu parçalara tarafından eksik çekim oranında indirim uygulanır.
 4. Sözleşme süresince cihazın YAZİCİ SERVİS BÜRO MAKİNELERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. yetkili servis elemanları dışında kullanıcı veya üçüncü şahıslar tarafından bakıma ve onarıma tabi tutulması sözleşmeye kesinlikle aykırıdır. Cihazın sarf malzemelerinin veya yedek parçalarının YAZİCİ SERVİS BÜRO MAKİNELERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. dışındaki firmalardan temini sözleşmeye kesin aykırıdır. Sözleşmeye aykırılık hallerinin gerçekleşmesi halinde YAZİCİ SERVİS BÜRO MAKİNELERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. hiçbir sözleşmeye aykırılık ihbarı yapmadan doğrudan Borçlar Kanunun fesih ihbarını yaparak akdi tek taraflı olarak fesheder. Bu işlem sonucu kullanıcı hiçbir hak talep edemez.
 5. YAZİCİ SERVİS BÜRO MAKİNELERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.arıza ihbarının kendisine bildirilmesini müteakip en geç şehir içi 24 saat, şehir dışı 48 saat içinde arızaya müdahale etmek zorundadır. Resmi tatil günleri bu sürenin dışındadır.
 6. Aşağıda belirtilen durumlarda YAZİCİ SERVİS BÜRO MAKİNELERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. müşteriye ek ücret karşılığı servis verecektir.
 1. Çalışma gün ve saatleri dışında servis istenmesi halinde.YAZİCİ SERVİS BÜRO MAKİNELERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ’nin bilgisi dışında YAZİCİ SERVİS BÜRO MAKİNELERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. tarafından tasvip edilmeyen yedek parça ve malzemelerin kullanılmasından doğacak arızalarda
 1. Sözleşme müddeti içinde tüm yedek parça ve sarf malzemeler YAZİCİ SERVİS BÜRO MAKİNELERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. tarafından bedeli ile karşılanacaktır.
 2. Bakım ve onarımlar cihazın bulunduğu yerde yapılır. Onarım için cihazın taşınması gerekirse, taşınma YAZİCİ SERVİS BÜRO MAKİNELERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. imkan ve desteği ile müşteri sorumluluğunda yapılır.
 3. Bu sözleşme kullanıcı tarafından cihazla birlikte üçüncü şahıslara satılamaz ve devredilemez.
 4. Bu sözleşme ücretin ödenmemesi halinde YAZİCİ SERVİS BÜRO MAKİNELERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. tek taraflı fesih hakkına sahiptir.
 5. Elektronik kart tamir işçilikleri bu sözleşme kapsamı dışındadır.
 6. Sözleşme bedeli en geç (8) gün içerisinde faturalı olarak kullanıcıya yansıtılır.
  İş bu sözleşme iki nüsha halinde hazırlanmıştır ve .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  tarihinde taraflarca hazırlanmıştır.

                           

                                                                YAZİCİ SERVİS BÜRO MAKİNELERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ADINA                                                                                          KULLANICI ADINA